ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวนราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศาลแรงงานกลางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุเศรษฐกิจ การหยุดกิจการ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน" ศาลแรงงานกลางและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกันจัด“ศาลแรงงานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 6 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ศาลาประชาคม) เขตมีนบุรี ศาลแรงงานกลางจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน หัวข้อ "New Normal บทบาทใหม่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานในวิกฤตโควิด-19 และปัญหาทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน"

                    

 COJ AROUND THE WORLD EP.2 ตกงานไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
โดย ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์

    

                       

                                         
  
                                                                                                          

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image