ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News

     


  คดีนัดกำหนดประเด็นข้อพิพาท  นัดเดิมเดือนกรกฎาคม 2564  (เลื่อนนัด) 

  คดีนัดต่อเนื่อง นัดเดิมเดือนกรกฎาคม 2564  (เลื่อนนัด)

 คดีเลื่อนนัดกำหนดประเด็นข้อพิพาท  นัดเดิมระหว่างวันที่ 14 - 29 มิถุนายน 2564

  คดีเลื่อนนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย นัดเดิมระหว่างวันที่ 26 -30 เมษายน 2564

 คดีเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยฯ  นัดเดิมระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 


 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง แนวทางการนั่งพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 3)

 คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 25/2564 รื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)  

 คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 21/2564 รื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) 

 คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 18/2564 รื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) 

 คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 15/2564 รื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 2)

 

 

 

 

 

 


        

      


             
  
                                                                                                                            

     
                           

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image