ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
ศาลแรงงานกลางและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกันจัด "ศาลแรงงานเคลื่อนที่" ครั้งที่ 2 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตประเวศ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง และคณะเข้าพบนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นตัวแทนรับหน้ากากอนามัยสัญลักษณ์ "คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัยโควิด" จากนางเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี พ.ศ.2563 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นประธานในโครงการและกิจกรรมพิเศษ "ครบรอบ 40 ปี ศาลแรงงานกลาง"

                    

    

                       

                                         
  
                                                                                                          

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image