ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News

       


 

 

 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 6) 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 5) 

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง แนวทางการนั่งพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)  


              


             
  
                                                                                                          

 


                  

     
                           

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image