ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างตรวจสอบสภาพ วิเคราะห์และซ่อมแซมโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าศาลแรงงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารศาลแรงงานกลาง และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารศาลแรงงานกลาง และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตรวจสอบสภาพ วิเคราะห์และซ่อมแซมโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าศาลแรงงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดการประเมินด้วยวิธีการสอบปากเปล่า ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 4

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image