ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 128 รายการ ประกาศคณะทำงานบริหารจัดการโรงอาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง ประกาศคณะทำงานบริหารจัดการโรงอาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

     


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิกที่นี่>>

               

 

 COJ AROUND THE WORLD EP.2 ตกงานไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
โดย ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์

 

                       

                                         
  
                                                                                                          

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image