ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
บุคลากรในศาลแรงงานกลางเข้าอำลาผู้บริหารและผู้พิพากษาอาวุโสในวาระโยกย้ายตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ในสำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       


 

 

 

 

 คดีนัดกำหนดประเด็นข้อพิพาท  นัดเดิม 1-15 กันยายน 2564 (เลื่อนนัด) 

  คดีนัดต่อเนื่อง นัดเดิมเดือนกันยายน 2564  (เลื่อนนัด)

  คดีนัดกำหนดประเด็นข้อพิพาท  นัดเดิมเดือนสิงหาคม 2564  (เลื่อนนัด) 

  คดีนัดต่อเนื่อง นัดเดิมเดือนสิงหาคม 2564  (เลื่อนนัด)


 ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 5) 

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง แนวทางการนั่งพิจารณาคดี โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)  


              


             
  
                                                                                                                            

     
                           

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image