ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี พ.ศ. 2562 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019) ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) ประกาศคณะทำงานบริหารจัดการโรงอาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง ประกาศคณะทำงานบริหารจัดการโรงอาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง

     


 คดีเลื่อนนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย นัดเดิมระหว่างวันที่ 26 -30 เมษายน 2564

 คดีเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยฯ  นัดเดิมระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 

 คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 18/2564 รื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) 

 คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ 15/2564 รื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง  เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 2)

  


               

 

 COJ AROUND THE WORLD EP.2 ตกงานไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
โดย ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์

 

                       

                                         
  
                                                                                                          

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image