ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงชั้น 1 อาคารศาลแรงงานกลาง และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงชั้น 1 อาคารศาลแรงงานกลาง และปรับปรุงงานโทรศัพท์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง นำคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

            

       


 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image