Accessibility Tools

ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง เปิดใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแรงงาน

        

      

 
 

 

 

 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับศาลชั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาคดี

ประกาศศาลแรงงานกลาง รื่อง แนวทางการอำนวยความสะดวกในช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง ขนาด ๔๐ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ


              


             
  
                                                                                                          

 


        


  
                           

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image