ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
News
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี พ.ศ. 2562 ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019) ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) ประกาศคณะทำงานบริหารจัดการโรงอาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารสวัสดิการศาลแรงงานกลาง

     


  คดีเลื่อนนัดกำหนดประเด็นข้อพิพาท  นัดเดิมระหว่างวันที่ 14 - 29 มิถุนายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               

 

 COJ AROUND THE WORLD EP.2 ตกงานไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
โดย ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์

                  

     
                                         
  
                                                                                                          

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image