ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

บุคลากรศาล