ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

image

ศาลแรงงานกลาง

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

404 ถนนพระราม 4 แขวง

มหาพฤฒาราม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-235-1055

 

 อีเมล์

lbc@coj.go.th

 

 Social