ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตรวจสอบสภาพ วิเคราะห์และซ่อมแซมโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าศาลแรงงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ