ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ส่วนช่วยพิจารณาคดี