ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข้อมูลหน่วยงาน