ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถศาลแรงงานกลาง (บริเวณพื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แยกมหานคร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ