ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ