ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อมู่ลี่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง กรณีขอเพิ่ม/ขอใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ