ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ