ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงชั้น 1 อาคารศาลแรงงานกลาง และปรับปรุงงานโทรศัพท์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ