ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

เผยแพร่ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหารและทางลาดคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ