ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

เผยแพร่ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงอาหารและทางลาดคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

image เอกสารแนบ