Accessibility Tools

ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลแรงงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ