ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศศาลแรงงานกลาง

2. ข้อกำหนดการจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร (ภาคผนวก 1-2)

3. ข้อกำหนดการจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร (หน้า 1-14)

4. ข้อกำหนดการจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร (หน้า 15-24)

5. แบบสรุปประมาณราคากลาง (ปร.6)

6. แบบฟอร์ม  แบบสรุปประมาณราคากลาง  (ปร.6)


image เอกสารแนบ