ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นชั้น 6 และชั้น 7 อาคาร 1 ศาลแรงงานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 007/2563


image เอกสารแนบ