ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

image เอกสารแนบ