ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ยประจำศาลแรงงานกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

image เอกสารแนบ