ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

image เอกสารแนบ