ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุเศรษฐกิจ การหยุดกิจการ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน"

image เอกสารแนบ