ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกันจัด“ศาลแรงงานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 6 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ศาลาประชาคม) เขตมีนบุรี

image เอกสารแนบ