ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน หัวข้อ "New Normal บทบาทใหม่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานในวิกฤตโควิด-19 และปัญหาทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน"

image เอกสารแนบ