ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกันจัด "ศาลแรงงานเคลื่อนที่" ครั้งที่ 4 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

image เอกสารแนบ