ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางกำหนดจัดอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่นที่ 4

คลิกเพื่อ Download เอกสาร 

  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตัั้งผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 4
 
 
กำหนดการอบรมผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 4

 
    
กำหนดการปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 4

 

 
แบบตอบรับปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 4 สามารถสแกน QR Code หรือที่ https://forms.gle/6ziURFTTTmSeij6M6

 


หนังสือมอบอำนาจ