ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายใหม่ที่มีผลต่อการดำเนินคดีในศาลแรงงาน ปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน และแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทสมาใช้

image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ