ศาลแรงงานกลาง
The Central Labour Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานกลาง

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

image เอกสารแนบ